Aktuality

Kniha „Hudba léčí“

Knihu lze objednat např zde (Kosmas).

Záznam ze křtu knihy (kmotr prof. Wolfgang Mastnak) zde.


Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku (2018-2020)


Informace pro účastníky kurzů

Pro účastníky kurzů „Cesta k harmonii“ I (podzim 2020) a „Cesta k harmonii“ II (podzim 2020)
Konání kurzů bylo (optimisticky) posunuto do období leden – březen 2021, prosím rezervujte si tyto termíny
Děkuji za pochopení – Společně to zvládneme!
Markéta Gerlichová


OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2020 => zima 2021)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii “ II (podzim 2020 => zima 2021)

OtevřenoMuzikoterapeutický workshop (pro absolventy) 14. 2. 2021

745817 Muzikoterapie_v_praxi_167x240.indd „Muzikoterapie v praxi – Příběhy muzikoterapeutických cest“ (Grada, 2014)


Muzikoterapie v praxi

Muzikoterapie v praxi

Monografie Markéty Gerlichové vyšla u nakladatelství Grada pod katalogovým číslem 3086.
Stručně z anotace:
Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie..

Záznam ze křtu knihy (od cca 1:50′ záznamu)


Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku

Vzdělávací organizace Sapience pořádá na Slovensku dlouhodobý kurz muzikoterapie (v délce 300 hodin), bližší podrobnosti naleznete zde.OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2020 => zima 2021)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).
Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…
Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 3 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.
Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 16. 01. 2021 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
2. seminář: 12. 02. 2021 (pátek, od 14:30 do 21:00)
3. seminář: 06. 03. 2021 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Cena celého kurzu 5 800,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ II (podzim 2020 => zima 2021)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Navazující seminář pro účastníky kurzu „Cesta k harmonii I“ je zaměřen především na rozvíjení stávajících dovedností, konkrétní muzikoterapeutické techniky a improvizaci v muzikoterapii. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla před „vyhořením“. Dle požadavků účastníků bude prostor na konkrétní potřeby frekventantů kurzu, včetně případových studií a kazuistik.

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 3 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.

Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 15. 01. 2021 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 13. 02. 2021 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 05. 03. 2021 (pátek, od 14:30 do 21:00)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Cena celého kurzu 5 800,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoMuzikoterapeutický workshop „Cesta k harmonii“ (14. února 2021)

Určeno pro absolventy všech kurzů „Cesta k harmonii I, II, III či IV“

Naše tělo je (kromě jiného) velmi dokonalý hudební nástroj – a pokud víme, jak jej rozeznít, uvolnit a rozcvičit, získáme kvalitní hlasový projev zároveň s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které resonují s naší tělesnou pohodou. Hudební improvizace může člověku přinášet nový impulz k tvořivosti a svobodnému projevu.

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1, v době od 10 :00 do 17:00 hod., s přestávkou na oběd, cena 1 200,- Kč.

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.