Aktuality

Nová kniha „Hudba léčí“

Knihu lze objednat např zde (Kosmas).

Záznam ze křtu knihy (kmotr prof. Wolfgang Mastnak) zde.


Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku (2018-2020)


OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (jaro 2018)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ IV (jaro 2018)

OtevřenoMuzikoterapeutický workshop 13. 5. 2018

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2018)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Metoda IKAPUS“ III (podzim 2018)

745817 Muzikoterapie_v_praxi_167x240.indd „Muzikoterapie v praxi – Příběhy muzikoterapeutických cest“ (Grada, 2014)

;


Muzikoterapie v praxi

Muzikoterapie v praxi

Monografie Markéty Gerlichové vyšla u nakladatelství Grada pod katalogovým číslem 3086.
Stručně z anotace:
Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie..

Záznam ze křtu knihy (od cca 1:50′ záznamu)


Dlouhodobý kurz muzikoterapie na Slovensku

Vzdělávací organizace Sapience pořádá na Slovensku dlouhodobý kurz muzikoterapie (v délce 300 hodin), bližší podrobnosti naleznete zde.

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (jaro 2018)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).
Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…
Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.
Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.
Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů:
1. seminář: 18. 03. 2018 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
2. seminář: 11. 05. 2018 (pátek, od 14:30 do 21:00)
3. seminář: 12. 05. 2018 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
4. seminář: 17. 06. 2018 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 450,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 800,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 650,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoPokročilý kurz „Cesta k harmonii IV“ (jaro 2018)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).
Pokročilý seminář pro absolventy kurzů (I. + II. + III.) je zaměřen především na prohlubování muzikoterapeutických dovedností, zvyšování terapeutické citlivosti, konkrétní kasuistiky a možnosti supervizní práce. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla. Dle požadavků účastníků bude prostor na konkrétní potřeby frekventantů kurzu.

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální práci i v rodině.
Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů (2 x 2 dny v těsné návaznosti).

Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 16. 03. 2018 (pátek, 14:30 – 21:00)
2. seminář: 17. 03. 2018 (sobota, 10:00 – 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 15. 06. 2018 (pátek, 14:30 – 21:00)
4. seminář: 16. 06. 2018 (sobota, 10:00 – 17:00, s přestávkou na oběd)

Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 450,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 800,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 650,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoMuzikoterapeutický workshop „Tělo a hudební improvizace“ (13. května 2018)

Určeno pro absolventy pokročilých kurzů

Naše tělo je (kromě jiného) velmi dokonalý hudební nástroj – a pokud víme, jak jej rozeznít, uvolnit a rozcvičit, získáme kvalitní hlasový projev zároveň s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které resonují s naší tělesnou pohodou. Hudební improvizace může člověku přinášet nový impulz k tvořivosti a svobodnému projevu.

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1, v době od 10 :00 do 17:00 hod., s přestávkou na oběd, cena 1 200,- Kč.

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz


OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2018)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).
Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…
Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.
Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů:
1. seminář: 21. 10. 2018 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
2. seminář: 02. 11. 2018 (pátek, od 14:30 do 21:00)
3. seminář: 03. 11. 2018 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
4. seminář: 09. 12. 2018 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 450,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 800,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 650,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoKurz muzikoterapie „Metoda Ikapus“ III (podzim 2018)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Navazující kurz je zaměřen na rozvíjení muzikoterapeutických dovedností, konkrétních terapeutických technik a především na metodu Ikapus. Pomocí muzikoterapeutické metody Ikapus je možné rozvíjet autentickou tvořivost, sebeuvědomění a osobní invenci každého člověka. Zmíněná metoda je též dobrým nástrojem ke kultivaci vlastního pohybového vyjadřování a schopnosti „umět se uvolnit“ a učit se, jak pracovat s naší aktivitou. Metodu Ikapus lze zaměřit na nejrůznější cílové skupiny každého věku, včetně našeho vlastního seberozvoje. Dle účastníků kurzu, bude prostor na konkrétní požadavky frekventantů, včetně případových studií a kazuistik.

Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů:
1. seminář: 19. 10. 2018 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 20. 10. 2018 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 07. 12. 2018 (pátek, od 14:30 do 21:00)
4. seminář: 08. 12. 2018 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.

Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 450,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 800,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 650,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.

Comments are closed.