AktualityOtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii I“ (podzim 2024)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální práci i v rodině. V kurzu se pracuje s výhodou různorodosti účastníků, neboť je velmi obohacující sdílet perspektivu zkušených profesionálů, ale i osob hledajících, lékařů i studentů, rodičů či hudebníků, učitelů i psychoterapeutů.

Kurz se skládá ze 3 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Prožitková cvičení se zabývají fenomény jako je rytmus, naslouchání, ticho, exprese emocí, improvizace na hudební nástroje, práce s dechem a hlasem, trénink koncentrace, relaxace a další.

Organizátorka a garant kurzu: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Lektorky: Markéta Gerlichová, Jindra Bartošová, Dis.

Termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 29. 11. 2024 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 30. 11. 2024 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 01. 12. 2024 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)

Organizátorka a lektorka Markéta Gerlichová vychází ze své více jak 25leté muzikoterapeutické klinické praxe (především v psychosomatice a neurologii), dále dlouholetého VŠ učitele a mentora. Propojuje pohled fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, supervizora a právě muzikoterapeuta.

Lektorka Jindra Bartošová vychází ze své bohaté praxe, zejména pak z práce s klienty s kombinovaným postižením a z práce s rodinami s dětmi s neurovývojovými problémy. Využívá ve své práci propojení muzikoterapie s prvky zejména Gestalt terapie, arteterapie a dramaterapie.

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena celého kurzu 6 800,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte zde pomocí přihlašovacího formuláře.

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii II“ (podzim 2024)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Navazující seminář pro absolventy kurzu „Cesta k harmonii I“ je zaměřen především na rozvíjení stávajících dovedností, konkrétní muzikoterapeutické techniky a improvizaci v muzikoterapii. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla před „vyhořením“. Dle požadavků účastníků bude prostor na konkrétní potřeby frekventantů kurzu, včetně případových studií a kazuistik.

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 3 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.

Organizátorka a garant kurzu: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Lektorky: Markéta Gerlichová, Jindra Bartošová, Dis.

Termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 11. 10. 2024 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 12. 10. 2024 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 13. 10. 2024 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)

Jindra využívá ve své práci propojení muzikoterapie s prvky zejména Gestalt terapie, arteterapie a dramaterapie. Markéta propojuje pohled fyzioterapeuta, speciálního pedagoga, supervizora a právě muzikoterapeuta, s prvky Pesso Boyden psychomotorické terapie….

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.

Cena celého kurzu 6 800,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte zde pomocí přihlašovacího formuláře.

OtevřenoMuzikoterapeutický workshop „Cesta k harmonii“ (9. listopadu 2024)

Určeno pro absolventy všech kurzů „Cesta k harmonii I, II, III či IV“

Naše tělo je (kromě jiného) velmi dokonalý hudební nástroj – a pokud víme, jak jej rozeznít, uvolnit a rozcvičit, získáme kvalitní hlasový projev zároveň s uvolňujícími a ozdravujícími pocity, které resonují s naší tělesnou pohodou. Hudební improvizace může člověku přinášet nový impulz k tvořivosti a svobodnému projevu.

Zaměření workshopu: improvizace s hlasem, s hudebními nástroji a relaxace.

Akce bude probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1, 11. listopadu (sobota) v době od 10:00 do 17:00 hod., cena 1 800,- Kč.

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

This entry was posted in Aktuality. Bookmark the permalink.