Muzikoterapie


Když pod tvrdým tlakem utrpení stísněné srdce chce podlehnout,
tu hudba svým stříbrným zvukem dovede je povznésti

W. Shakespeare

Aktuální nabídka

Informace o právě aktuálních i připravovaných akcích naleznete na stránce „Aktuality“ nebo na tomto odkazu …:

                                                                                                         

Muzikoterapie

Muzikoterapie – jako jedna z uměleckých terapií – působí na člověka celostně: využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování.

Muzikoterapeutický proces jde přirozeně analyzovat na rytmické vyjadřování, zpěv, sluchovou analýzu, pohyb při hudbě, expresi pomocí hudebních nástrojů apod. Ale podstatné je především to, že muzikoterapie působí na člověka celostně – hudba působí na tělo, mysl i duši. Jako jedna z forem umělecké terapie může přinášet i významný posun v životní cestě každého jedince…..

Terapie

Trápí Vás psychosomatické problémy? Potřebujete se uvolnit, najít stabilitu? Chcete na sobě pracovat? Nejen k tomu lze využít terapeutické skupiny …více…

Kurzy

Frekventanti se seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Kurzy jsou vedeny především jako zážitkové …více…

Workshopy

Muzikoterapeutické workshopy (dílny) jsou  zaměřené na určitou oblast – například na: pohyb, sluchovou analýzu, rytmus, relaxaci,sociální komunikaci paměť …více …

Konzultace

Odborné konzultace jsou cílené na problémy konkrétních klientů. To zahrnuje např. poradenství v oblasti vhodné metodiky terapeutické práce, konzultace pro obory nad rámec MT …více …

O lektorce …

Mgr. Markéta Gerlichová, která je fyzioterapeutkou a muzikoterapeutkou na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty UK v Praze, navštěvovala školu muzikoterapie Musica Humana v letech 2000 – 2005.

Markéta má všechny předpoklady vykonávat tak těžkou a zodpovědnou práci, jako je terapie pacientů po poranění mozku. Její láska k lidem, obdiv k hudbě a snaha každému pomoci z ní dělá odborníka a humánního člověka. Právě propojení oboru rehabilitace s uměleckým přístupem terapeuta dává její činnosti punc profesionality a úžasného přehledu.

Každému doporučuji účast na kurzech nebo seminářích, které Markéta organizuje. Jistě se jeho obzory naplní novými, cennými informacemi z oboru muzikoterapie. Zároveň každý, kdo se svěří do její péče, bude spokojen. Může věřit tomu, že terapie, která mu bude Markétou Gerlichovou poskytnutá, bude vedená cíleně, s plnou péčí a pochopením.

Josef Krček (vedoucí a zakladatel školy muzikoterapie Musica Humana)

Comments are closed.