O lektorce

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D

Praxe

Již od roku 1996 se věnuji se muzikoterapii pracovišti Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze. Pracuji zde jako fyzioterapeut, speciální pedagog a muzikoterapeut.

S pacienty po úrazech mozku pracuji v rámci denního stacionáře kliniky jako členka multidisciplinárního týmu KRL VFN. Dále zde působím jako odborná asistentka 1. LF UK, kde vyučuji studenty medicíny, studenty fyzioterapie a studenty ergoterapie.

Jsem vystudovaný supervizor (FHS UK) pro pomáhající profese, specializace pro zdravotnictví.

Díky svým dalším aktivitám mám zkušenosti s prací s dětmi a lidmi s mentálním postižením.

Jako lektorka se věnuji práci s dětmi (a jejich rodiči) v mateřském centru Nová Trojka, od roku 2015 spolupracuji s Centrem komplexní péče Roseta v Praze.

Věnuji se též cílené muzikoterapeutické práci v rámci terapeutických skupin dospělých lidí i dětí, zaměřených na nejrůznější problémy klientů, též lektoruji kurzy muzikoterapie.

Jsem členkou CZMTA (České muzikoterapeutické asociace), České Orffovy společnosti, v roce 2010, 2013 a 2016 jsem byla zvolena za ČR delegátem do EMTC (Evropské konfederace muzikoterapeutů).

V posledních letech jsem navštívila aktivně muzikoterapeutické praxe v Belgii, Turecku a Litvě a přednášela v Kanadě, Polsku, Turecku, Estonsku, Litvě, Slovensku, Rakousku a Německu.

Muzikoterapeut, odborný fyzioterapeut – Centrum komplexní péče Roseta, Praha 2 (2015 – 2018)

Vzdělání

Doktorské studium: Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha, disertační práce: „Význam muzikoterapie pro neurorehabilitaci a pedagogickou rehabilitaci osob po poškození mozku v kontextu kvality jejich života„, úspěšně ukončeno 2014

Postgraduální studium: Studium oboru Muzikoterapie – Musica Humana při Akademii sociálního umění Tabor a Universitou v Dornachu (Švýcarsko, CH), úspěšně ukončeno 2005 – práce „Muzikoterapie u pacientů po poranění mozku

Postgraduální vzdělávání: Fakulta humanitních studií University Karlovy, Praha, obor „Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických profesích“. Úspěšně zakončeno – Supervizor v pomáhajících profesích, 2019

Magisterské studium: Pedagogická fakulta University Karlovy, Praha, obor „Integrované studium speciální pedagogiky“. Úspěšně zakončeno státní zkouškou z oboru Speciální pedagogika, Somatopedie, Logopedie a Hudební výchova, 1996

Odborné curriculum vitae

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu University Karlovy, obor „Integrované studium speciální pedagogiky“.

Předcházelo tomu nástavbové studium oboru „Rehabilitační pracovník“ na SZŠ Alšovo nábřeží v Praze 1 a rok fyzioterapeutické praxe v Thomayerově nemocnici v Praze 4 – Krči.

Muzikoterapii jsem studovala distančním studiem pod vedením Josefa Krčka v rámci školy „Musica Humana“ při Akademii sociálního umění Tabor a Svobodné vysoké škole při Goetheanu, Konference pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (Dornach, Švýcarsko).

Řadu let navštěvuji sebezkušenostní výcvik PBSP (Pesso Boyden System Psycho-motor – www.pbsp.cz) skupiny vedené PhDr. Yvonnou Luckou a PhDr. Lubošem Kobrlem.

V roce 2010 jsem se zúčastnila mezinárodní konference EMTC v Cadizu (Španělsko, ES), workshopu NATO v Ankarře (Turecko, TR) a muzikoterapeutické stáže na univerzitní klinice Kottenberg (součástí Katolické university v Lovani (Leuven, BE)).

V prosinci 2011 jsem na pozvání litevské muzikoterapeutické organizace měla cyklus přednášek na téma „Muzikoterapie v rehabilitaci“ v městech Vinius a Panevežys. Ve stejném roce jsem na  mezinárodní konferenci »International Music Therapy Research Conference „Improvisation – Exploring the Art & Science of Clinical Practice“« na Wilfrid Laurier University, Waterloo, Kanada měla přednášku na téma improvizace s pacienty po poranění mozku.

V roce 2012 jsem opět na pozvání estonské muzikoterapeutické asociace přednášela v rámci červnového sympozia „Nové trendy v muzikoterapii“ v Tallinu na téma „Music Therapy and body awareness“. Následovala Konference uměleckých terapií „Arteterapie v teorii a praxi“ na Univerzitě v Opole, Polsko s přednáškou na téma umělecké terapie a výchově v muzikoterapii.

Na 14.Světovém kongresu muzikoterapie (14th WFMT World Congress of Music Therapy), jsem vystoupila v panelové sekci s tématem „The Effects of MusicTherapy During Neurorehabilitation with Persons After Brain Injury“ a prezentací výsledků disertacní práce.

U vydavatelství Grada vyšla v roce 2014 moje kniha „Muzikoterapie v praxi. Příběhy muzikoterapeutických cest“, katalogové číslo 3086, (ISBN 978-80-247-4581-7).

Profesní zaměření

Speciální pedagog, odborný fyzioterapeut a muzikoterapeut – Klinika rehabilitačního lékařství VFN, Albertov 7, Praha 2.

Odborná asistentka 1. LF UK, výuka studentů medicíny, studentů fyzioterapie a studentů ergoterapie, 1LF UK, Praha 2.

Supervizor v pomáhajících profesích (specializace zdravotnictví).

Externí výuka – lektor kurzů a seminářů z oblasti muzikoterapie.

Lektor v předatestačních kurzech lékařů pořádaných Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF a VFN: přednášky Speciální pedagogika, Speciální pedagogika v rehabilitaci a Muzikoterapie v rehabilitaci.

Soukromá praxe

Comments are closed.