Terapie

Terapie

Slovo „terapie“ pochází z řečtiny a znamená nejen léčit, ale také pečovat, doprovázet, prokazovat úctu.

Muzikoterapií lze pomoci s řadou osobních či zdravotních problémů.  Jedná se o jednu z cest, jak můžeme dojít k uvolnění, k nalezení stability, ke zlepšení psychosomatických problémů. Můžeme se zaměřit i na procesy psychohygieny, hledání svého originálního projevu, sebeuvědomění. V zásadě jde o cílenou terapeutickou práci muzikoterapeutickými metodami, které mohou mít formu:

Terapeutické skupiny

Terapie probíhá v rytmu šesti týdenních intervalů ve formě uzavřené skupiny. Každý klient může přijít se svým osobním problémem, zároveň se pracuje na společných tématech, nechybí cvičení dechová, rytmická, pracuje se na sebevyjádření, rozvíjení pohybového projevu, hře na hudební muzikoterapeutické nástroje apod. Každá lekce muzikoterapie končí relaxací a zpětnou reflexí prožitků.

Cílená systémová terapie

Terapie je vždy zaměřena na určitý problém – např. na koncentraci, práci s vlastními emocemi, sebevyjádření či psychohygienu a relaxaci. Podle skladby skupiny může jít i o rodinnou problematiku (zaměřenou na vazbu rodič – dítě) či jiná témata – např. cvičení sluchové analýzy, cvičení rytmu, nácviku koncentrace a relaxace. Touto formou terapie lze např. předejít či zmírnit problémy s poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, …). Prvky cílené terapie jsou také součástí dalších aktivit (workshopy, konsultace).

Individuální terapie

Terapie je koncipována s ohledem na individuální potřeby klientů, nezbytným předpokladem je bližší seznámení s konkrétní situací a následná analýza poznatků.

Skupinovou i individuální terapii Dr. Gerlichové si lze dohodnout na marketa@mg-muzikoterapie.cz, probíhá v Terapeutickém centru U sebe na adrese Brandýská 133/33, 181 00 Praha 8-Čimice.

Comments are closed.