Kurzy

Kurzy muzikoterapie

Kurzy a semináře jsem začala organizovat na popud zájemců o můj způsob práce. Nejprve byl sestaven první blok, leč frekventanti chtěli pokračování a tak přibývaly (a možná budou stále přibývat) stále další části kurzu.

Aktuální nabídku kurzů naleznete na stránce „Aktuality

Frekventanti se v těchto seminářích mají možnost seznámit se základy teorie muzikoterapie a se zdroji informací o oboru, s poměrně širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Aktuální kurz se skládá ze cyklu 3 seminářů (každý v délce 7 vyučovacích hodin), jež na sebe navazují. Kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie především ve zdravotnictví, školství a sociální práci. Účastníci získají osvědčení o absolvování, bohužel v současné době není získána akreditace MŠMT.

Posluchači se naučí pracovat s rytmem, melodií, pohybem, poslechem hudby, Orffovými a jinými terapeutickými nástroji apod. právě z pohledu muzikoterapie. Zaměříme se na rozdílnost pohledu či přístupu při vnímání hudby a hudebnosti jako výukového předmětu a při užití jako prostředku k terapii. Seminář bude dále pojednávat o využití muzikoterapie v prevenci i terapii. Během lekce budeme využívat Orffovu metodiku z pohledu muzikoterapie, zaměříme se na vnímání rytmu, melodie a harmonie terapeutickým pohledem. Součástí semináře mohou být i zajímavé kasuistiky z praxe.

Kurz je vhodný pro všechny, jež se zajímají o obor muzikoterapie, především pro terapeuty nejrůznějších zaměření, učitele a rodiče. Náplní je seznámení s oborem muzikoterapie v praxi,  možnost zažít účinky muzikoterapie každý sám na sobě a získání základních teoretických základů pro další práci.

Kurzy jsou vedeny převážně formou zážitkového a prakticky zaměřeného semináře, neboť „co si neprožiji, dobře nepochopím„, trocha teorie je též přítomna. Nechybí ani ukázky terapeutických nástrojů a práce s klienty / pacienty.

Semináře probíhají s omezeným počtem účastníků.