Konzultace

Odborné konzultace

Odborné konzultace jsou cílené na problémy konkrétních klientů. To zahrnuje například:

  • Poradenství v oblasti vhodné metodiky terapeutické práce
  • Konzultace (poradenství) při muzikoterapii (supervize)
  • Využití muzikoterapeutických technik při spolupráci a tvorbě týmů („team building“)
  • Konzultace pro nácvik relaxace a uvolnění pomocí muzikoterapie
  • Konzultace pro obory přesahující rámec MT (okruhy speciální pedagogiky, fyzioterapie apod.)

Příkladem je třeba sestavení terapeutického programu pro rodiče s dětmi se zaměřením na konkrétní edukační problém.

Pro kontakt využijte prosím adresu marketa@mg-muzikoterapie.cz

Comments are closed.