Články a rozhovory

Publikační činnost

M. Gerlichová: „Muzikoterapie v praxi“ Praha: Grada 2014, 136 s., ISBN 978­80-247-4581-7.

M. Gerlichová: „Muzikoterapie v rehabilitaci“ in: Votava J. a kol.: Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením, Praha, Karolinum 2003

M. Gerlichová: „Působení muzikoterapie na pacienty po poranění mozku“ in. Votava, J. „Plasticita mozku“, grantová zpráva, Praha, 2004

M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“, absolventská práce „Musica Humana“ Praha 2004

M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“, vyžádaný článek, Arteterapie, 5/2006

Média

M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“ in vysílání Česká Televize ČT2, pořad Klíč, 18:00 16.10.2007, záznam pořadu

M. Gerlichová: „Speciální pedagogika při rehabilitaci pacientů po poranění mozku“, Grant MZČR, radio Classic FM, ČR 10/2007

M. Gerlichová: „Muzikoterapie“ in vysílání Rádio Česko – Studio Česko (ČRo – 6), (pořad Galileo , 5.12.2007, záznam rozhovoru)

M. Gerlichová: „Muzikoterapie při rehabilitaci pacientů po CMP“ grant MZČR, radio Classic FM, 28.11.2008

M. Gerlichová: „Muzikoterapie“ in vyslání Česká televize ČT1, pořad Sama doma, 12:30 15. 4. 2008, záznam pořadu

Comments are closed.