Aktuality


Muzikoterapeutka Michala Hrůzy – „Muzikant má větší naději“


OtevřenoMuzikoterapeutická skupina pro dospělé (březen-duben) v Rosetě

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (jaro 2017)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Metoda IKAPUS“ III (jaro 2017)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2017)

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ II (podzim 2017)

745817 Muzikoterapie_v_praxi_167x240.indd „Muzikoterapie v praxi – Příběhy muzikoterapeutických cest“ (Grada, 2014)

;


Muzikoterapie v praxi

Muzikoterapie v praxi

Monografie Markéty Gerlichové vyšla u nakladatelství Grada pod katalogovým číslem 3086.
Stručně z anotace:
Kniha je určena všem zájemcům o obor muzikoterapie, tedy odborníkům i laikům. Kromě samotných muzikoterapeutů využijí poznatky z knihy jak lékaři a zdravotní sestry, tak především fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logopedi i další terapeuti. Z oboru školství se mohou knihou inspirovat učitelé hudební výchovy, ale také speciální pedagogové či učitelé ZUŠ a také ti, kteří řeší se svými žáky obtížné výchovné problémy. Specialisté z oboru sociální práce mohou poznatky z knihy využít při aktivizaci osob sociálně či zdravotně znevýhodněných. Publikace také může oslovit rodiče při výchově dětí, osoby v těžkých životních situacích či ty, jež chtějí na svém seberozvoji pracovat právě formou muzikoterapie..

Záznam ze křtu knihy (od cca 1:50′ záznamu)


OtevřenoMuzikoterapeutická skupina pro dospělé (březen-duben) v Rosetě

Skupina je určená všem, kteří mají zájem o:

  • Rozvoj tvořivosti, osobní invence, nalezení vlastní stability
  • Cvičení komunikace
  • Trénink paměti a pozornosti
  • Práci s pohybem muzikoterapeutickými metodami
  • Dosažení vyšší úrovně zdraví a kvality života

Také je vhodná jako terapeutický přístup pro pacienty s:

  • Obtížemi v oblasti pohybového systému (např. chronické bolesti zad)
  • Neurologickým onemocněním
  • Psychosomatickým onemocněním

Skupina je určena pro dospělé klienty (od 15 ti let)

Skupina bude 6 týdnů pracovat jako uzavřená skupina a po té se znovu otevře do dalšího cyklu. Klienti budou mít možnost po 6 týdnech ukončit cyklus terapií, nebo pokračovat v další skupině v novém složení. Každý může přijít se svým osobním tématem nebo problémem, ale současně se bude pracovat na společných tématech. Nebudou chybět cvičení dechová, rytmická, bude možné pracovat na sebevyjádření, rozvíjení pohybového projevu, hře na hudební muzikoterapeutické nástroje apod. Každá muzikoterapie bude končit relaxací a zpětnou reflexí prožitku.
Termíny: (vždy ve čtvrtek od 18:00 do 19:00) 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 13. 4., 20. 4.
Místo konání: CKP Roseta, Nezamyslova 13a, Praha 2
Objednání: telefonicky: 241 441 685, 773 590 950 (recepce CKP Roseta) resp. zde.
Cena: 1.800 Kč za cyklus 6-ti setkání po 60 min (6 x 300 = 1800)
Info o platbě: www.roseta.cz, kurzy@roseta.cz


OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (jaro 2017)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.

Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 26. 03. 2017 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
2. seminář: 21. 04. 2017 (pátek, od 14:30 do 21:00)
3. seminář: 22. 04. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
4. seminář: 11. 06. 2017 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 400,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 600,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 600,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoKurz muzikoterapie „Metoda IKAPUS“ (jaro 2017)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Navazující kurz je zaměřen na rozvíjení muzikoterapeutických dovedností, konkrétních terapeutických technik a především na metodu Ikapus. Pomocí muzikoterapeutické metody Ikapus je možné rozvíjet autentickou tvořivost, sebeuvědomění a osobní invenci každého člověka. Zmíněná metoda je též dobrým nástrojem ke kultivaci vlastního pohybového vyjadřování a schopnosti „umět se uvolnit“ a učit se, jak pracovat s naší aktivitou. Metodu Ikapus lze zaměřit na nejrůznější cílové skupiny každého věku, včetně našeho vlastního seberozvoje. Dle účastníků kurzu, bude prostor na konkrétní požadavky frekventantů, včetně případových studií a kazuistik.
Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví, školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují. Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.
Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.

Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů:
1. seminář: 24. 03. 2017 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 25. 03. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 09. 06. 2017 (pátek, od 14:30 do 21:00)
4. seminář: 10. 06. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)

Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 400,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 600,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 600,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ I (podzim 2017)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).
Muzikoterapie jako jedna z uměleckých terapií působí na člověka celostně; využívá hudby, ticha, rytmu, zvuků, tónu, zpěvu, často v návaznosti na pohyb či výtvarnou tvorbu. Léčebnou metodou je jednak vytváření nebo podílení se na hudbě, tak i její poslouchání, vnímání či jiné kreativní zpracování. Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka…
Tento kurz je zaměřena na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.
Semináře probíhají v omezeném počtu účastníků.

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.
Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů:
1. seminář: 22. 10. 2017 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
2. seminář: 10. 11. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 11. 11. 2017 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
4. seminář: 03. 12. 2017 (neděle, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 400,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 600,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 600,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

OtevřenoKurz muzikoterapie „Cesta k harmonii“ II (podzim 2017)

Kurz je garantován Muzikoterapeutickou asociací ČR (CZMTA).

Navazující seminář je zaměřen především na rozvíjení stávajících dovedností, konkrétní muzikoterapeutické techniky a improvizaci v muzikoterapii. Nebudou chybět informace a zkušenosti ze zahraničí, především zemí EU. Budeme dále pracovat na našem seberozvoji skrz muzikoterapii a zdůrazníme si psychohygienická pravidla před „vyhořením“. Dle požadavků účastníků bude prostor na konkrétní potřeby frekventantů kurzu, včetně případových studií a kazuistik.

Tento kurz je zaměřen na aktivní použití muzikoterapie ve zdravotnictví,školství, sociální práci i v rodině. Kurz se skládá ze 4 jednodenních seminářů, které na sebe navazují.

Předpokládáné termíny konání jednotlivých seminářů:
1. seminář: 20. 10. 2017 (pátek, od 14:30 do 21:00)
2. seminář: 21. 10. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)
3. seminář: 01. 12. 2017 (pátek, od 14:30 do 21:00)
4. seminář: 02. 12. 2017 (sobota, od 10:00 do 17:00, s přestávkou na oběd)

Semináře jsou vedeny převážně zážitkovou formou, dále se frekventanti seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy.
Absolventi celého kurzu obdrží osvědčení o absolvování.
Akce budou probíhat v prostorách MŠ Masná 11, Praha 1.
Cena 1 400,- za 1 seminář, v případě platby celého kurzu 5 600,- Kč, v případě platby jednotlivých seminářů 1 600,- Kč. Prosím berte na vědomí, že pokud dojde k potřebě stornovat svoji přihlášku, je nutno počítat s jistými storno poplatky (jejich výše se odvíjí od doby storna před konáním akce).

Seminář proběhne v omezeném počtu účastníků. V případě zájmu se, prosím, přihlašujte na: marketa@mg-muzikoterapie.cz

Posted in Aktuality | 1 Comment

Akce, rozhovory, publikace, média

Aktuální nabídka kurzů a workshopů zde

Posted in Publikace | Leave a comment