Nabídka

Nabídka aktivit

Muzikoterapie je použití hudby k usnadnění terapeutických cílů: obnovení, udržení a zlepšení duševního a tělesného zdraví. Je to vědomé použití hudby k vyvolání změny způsobu chování. Ty pak uschopňují pacienty k lepšímu pochopení svého vlastního já a okolí a vedou tak k cíli, k lepšímu zapojení do společnosti.
(jedna z možných definic muzikoterapie)

Aktuální nabídka

Informace o právě aktuálních i připravovaných akcích naleznete na stránce „Aktuality“ nebo na tomto odkazu …

Terapie

Trápí Vás psychosomatické problémy? Potřebujete se uvolnit, najít stabilitu? Chcete na sobě pracovat? Nejen k tomu lze využít terapeutickou skupinu zaměřenou na psychosomatickou problematiku, psychohygienu, sebeuvědomění a řešení dalších problémů pomocí muzikoterapeutického přístupu. Muzikoterapie je velmi účinná metoda na řadu zdravotních obtíží a je vhodná nejen pro výše uvedené oblasti. Více …

Kurzy

Frekventanti kurzů se seznámí se základy teorie muzikoterapie, s velmi širokou možností aplikace, s praktickými ukázkami a postupy. Kurzy jsou vedeny především jako zážitkové a prakticky zaměřené semináře, ale dozvíte se i základní informace související s oborem muzikoterapie. Zaměříme se na rozdílnost pohledu či přístupu při vnímání hudby a hudebnosti jako výukového předmětu a při užití jako prostředku k terapii. Více…

Workshopy

Muzikoterapeutické workshopy mohou být monotématicky zaměřené například na pohyb, sluchovou analýzu, rytmus, relaxaci, sociální komunikaci, paměť. atd… Více …

Supervize

Jsou poskytována supervizní setkání (garantovaný supervizor CZMTA). Více …

Konzultace

Odborné konzultace jsou cílené na problémy konkrétních klientů. To zahrnuje např. poradenství v oblasti vhodné metodiky terapeutické práce, konzultace pro obory přesahující rámec MT (speciální pedagogika, fyzioterapie), využití muzikoterapeutických technik při spolupráci týmu („team building“) či konzultace pro nácvik relaxace a uvolnění pomocí muzikoterapie …Více …

Comments are closed.